Tisztségviselők  (2012-2017)

Lelkészek

Nagy Péter, Lelkipásztor
Lakatos Enikő, Beosztott lelkész
Lakatos Enikő
Csűrös András, Iskola-lelkész

A presbitérium

Németh Géza, Gondnok
Cavalloni Gyöngyi
Fehér István
Fórizs István
Fraskóné Hatos Katalin
Gyarmati Imre
Kirner Attila
Nagy László
Papp Tamás
Piróth Béla
Szalontay Károly
Nemeskéri Sándor
Tiszteletbeli presbiter

Klien Józsefné
 
Szabados László
Pótpresbiter

Munkatársak

Ábrahám Angéla, hitoktató