A Halacska református óvoda története

Isten kegyelméből 1998. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a kerület első egyházi oktatási intézményeként a református óvoda. Az óvoda célja: az Országos Óvodai Nevelési Program alkalmazása mellett keresztyén értékek közvetítése a gyermekek és családok felé. Az óvoda munkatársai hivatásuknak és keresztyén feladatuknak tekintik az evangélium szellemében élni és nevelni a rájuk bízott gyermekeket. A hagyományos foglalkozások mellett hittan, nyelvoktatás, úszás és más programok segítik a gyermekek nevelését, fejlesztését. Az óvoda rendszeresen szervez közös programokat a családoknak, valamint szakértők meghívásával tanácsadást a gyermeknevelés segítésre.

Hálaadás a Halacska Református Óvodáért

"Isten patakja tele van vízzel."
Zsolt.65:10/a

Hálás szívvel tekintünk vissza a Halacska Református Óvoda elmúlt időszakára.

Boldog nép vagyunk....
....Mert tudhatjuk, hogy az óvodánk, a benne dolgozó felnőttek, és a gyermekek, az Úr Istené. Ő hordoz a tenyerén minket, Ő enged megvalósulni dolgokat, és Ő adja a gátat is, ezáltal kijelölve az utat, amelyen haladnunk lehet.

Munkánkat meghatározza a felelősség tudat, Krisztus és az emberek előtt. A keresztyén intézmények abban különböznek a többi intézménytől, hogy a dolgozói elkötelezettek. Elkötelezettek az Úr Isten felé, a neki való engedelmesség felé, az életünk folyamán a szeretet törvénye felé. Ebből következik, hogy a feladatainkat ennek a belső - Szentlélek által megmozgatott - erőnek hatására tesszük. Elsősorban hálából, a Neki való megfelelésnek, és másodszor ebből következik az embertársainknak való megfelelésnek is. Krisztusért szeretni másokat, alkalmazkodni hozzájuk, és végezni a feladatainkat. Ez csak a keresztyén embereknek gondolataiban, szívében fogalmazódik meg.

Küldetésünk: Istentől kért bölcsességgel, és krisztusi szeretettel szolgáljunk.

Óvodánkban a gyermekek létszámának folyamatos növekedése azt mutatja, hogy van igény keresztyén intézményre, nevelésre. Ezáltal nyer értelmet az a harc, melyet az óvoda bővítéséért végzünk.

8 évvel ezelőtt, induláskor már tudatában voltunk annak, hogy az eszköz és felszereltségi jegyzék biztosítására, a helységek előírására vonatkozó törvény megvalósítása komoly feladatot ró ránk.

Hálásak vagyunk azért, hogy ebben hatalmas utat tehettünk meg. A múltra visszatekintve tudunk a jövő felé nézni.

Az előírt helyiségek megvalósítására 2005.-ben nyílt lehetőség. A gyülekezet és az önkormányzat támogató hozzáállása, a VAX készséges segítségnyújtása, valamint a szülők megértő, együttműködése, segítsége, a dolgozók maximális feladatvállalása, a gyermekek teherbíró képessége mind-mind hozzájárult ehhez.

Körülményeink, működési feltételeink megvalósulásában a gyülekezet nagy segítséget adott. Bátran fordulhatunk a presbiter testvérekhez a "szükség idején" Anyagi, és tevőleges segítséget szinte csodaként élhetjük át. Hálásak vagyunk érte, hogy az Isten indítja a szívüket a szolgálatra. A kivitelezői munkát végzők teljes odaszánása - időben, energiában és anyagiakban - tette lehetővé, hogy a rendelkezésünkre álló feltételekkel megvalósulhasson az óvoda helységeinek kialakítása.

Lelkész úrral kialakult lelki és munka kapcsolatunkért is Istent dicsérjük. Felbecsülhetetlen értékként éljük meg azt, amit tett és tesz értünk.

Hálás vagyok azért, hogy mindenki adta amije volt, és ezt az Úr Isten megáldotta.

Ezzel az áldással, és ehhez méltóan végezhetjük feladatainkat továbbiakban a már kibővült 4 csoportos Halacska Református Óvodában. Köszönjük az értünk elhangzó imádságokat. Ablonczyné Vándor Margit

(Megjelent a 2006 húsvéti hírlevélben)

Istennek hála elkészült az óvoda újabb bővítése, ami azt jelenti, hogy szeptember 1.-től újabb 50 gyermekkel több iratkozott be, tehát az óvoda összesen 150 gyerekkel indult. Óvodai célokra át lett alakítva a szociális ellátó szárny, a volt ANTSZ emeleti rész. Cserébe, ha fájó szívvel is, de átadtuk az Anna u. 10 felújított épületét.


Vissza