Textus: Lk 19,38: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!"

Kedves Testvérek!

A poros út hirtelen megtelik színes ruhadarabokkal. A pálmaágak teremtettségük és küldetésük legõsibb célját töltik be: köszöntik a városba érkezõ Királyt.

Virágvasárnap hangulata igazi ünnepi, örvendezõ hangulat. Fényt, meleget, ünnepi szikrázást várunk ettõl a naptól, mert úgy érezzük, hogy teljesedik be a nagy váradalom: Jézus királyként vonul be a városba. A virágvasárnapi történet rejtetten magában hordozza azt az érzést, hogy Jézus életének ez a csúcspontja; nagypénteket nagyon nehéz csúcspontnak érteni, sokkal inkább vereségnek és kudarcnak; húsvét feltámadásos üzenete pedig messzinek tûnik a földi élet realitásaitól és tapasztalatainktól.

Virágvasárnap örvendezõ hangulata azonban egyben józanító és helyreigazító üzenet is Köszöntjük a Király Jézust, de úgy gondolkodunk-e királyságáról, ahogyan õ szeretné?

  1. Jézus tisztázni akarja fogalmainkat az õ királyságáról. Jézus szolgálata alatt számos alkalommal találkozott azzal, hogy tanítványai félreértették. Ez annak a jele, hogy nem értjük Istent. Hiába a kijelentése, magát megmutató akarata, az ember értelmét elválasztja valami láthatatlan, de valós akadály. Elvesztettük istenképûségünket, kapcsolatunk az Atyával, és ezért mintha valami görbe, torzító tükrön keresztül látnánk Istent. Ez azonban mindent átformál, és a legtisztább isteni akarat és szó is csak torzó lesz.

    Jézus tisztogatni akarja most az õ királyságáról alkotott képünket. Mit érthetünk félre?

  2. Jézus királysága a próféciák betöltése. "Királyod jön hozzád, szelíden és szamárháton ülve..." Máté evangélista hívja fel figyelmünket arra, hogy Jézus az ószövetségi próféciát teljesíti be. Az Ószövetség egyik üzenete az, hogy egyszer eljön majd az igazi Király, és beteljesedik Isten uralma. Nehéz a virágvasárnapi eseményekben ezt a beteljesedést látni, mert valami hatalmas ünnepre, színpompás bevonulásra gondolnánk legszívesebben. Isten azonban közénk jön Krisztusban, másképpen, mint mi szeretnénk, vagy várnánk. Jézus az Úr nevében jön, vagyis az õ akaratával és az õ akarata szerint. Minden úgy történik, ahogyan kedves Istennek. És minden úgy fog történni a nagyhéten, nagypénteken, ahogyan a legkedvesebb Istennek.
  3. Jézus be akar kapcsolni bennünket királyságába. A heidelbergi káté segít nekünk abban, hogy megértsük, hogyan akar Jézus minket bekapcsolni az õ királyságába. A káté ezt mondja (32): feladatom , hogy a bûn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Jézus király, aki uralkodik e világ felett, és azt akarja, hogy én is ebben a munkában részt vegyek. Krisztus királysága így lesz valóság az életemben, mert magam képtelen vagyok ezt a harcot folytatni. Õ velem van, és ad erõt, hogy vele együtt küzdjek.